EL - FIBER - NÄTVERK - ANTENN

011 - 444 14 30

Datanät

Med över 20 års erfarenhet av svagströmsbranschen och datanätsutvecklingen har vi skapat oss en gedigen kompetens inom området datanät, fibernät och aktiv utrustning.

Med ett systemkunnande inom aktiv utrustning och förståelse för signalteknik i både koppar- och fiberkabel kan vi erbjuda en totalinstallation vad det gäller kommunikationsnät i er verksamhet.

Inom våra datanätstjänster ingår projektering, dokumentering, avprovning och installation inom fiber- och kopparnät. För installation har vi egen utrustning såsom fibersvetsar, OTDR, dämningsmätning och avprovning av kopparbaserade spridningsnät.

Trådlöst nät? Vi håller i trådarna!

En korrekt projektering och förstudie är en förutsättning för att få ett så tillförlitligt och stabilt trådlöst nätverk som möjligt. Genom en förstudie och yttäckningsstudie får man rätt information för att kunna bestycka det trådlösa nätverket utan att man monterar för mycket utrustning och orsakar onödiga installations- och utrustningskostnader.

Vi hjälper er med projektering, täckningsberäkning, materialval och installation.


Snabbfakta

- 20 års erfarenhet

- Incert Fiber

- OTDR

- OLTS

- Videomikroskop

- Fibersvets kärnlinjerande

- Fluke DSP/Linkware


15 års garanti med ECS